Thành Lập Doanh Nghiệp

Thành Lập Doanh Nghiệp.

Tại luật nhật lý, chúng tôi chuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

  • Tư vấn xác định loại hình doanh nghiệp 
  • Tư vấn xác định vốn góp, tỷ lệ góp vốn (vốn điều lệ) 
  • Hỗ trợ tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp 
  • Xác định danh mục nghành nghề kinh doanh (bao gồm mã nghành)
  • Hỗ trợ pháp lý về các vấn đề liên quan đến người đại diện theo pháp luật, trụ sở Doanh nghiệp
  • Tư vấn thủ tục pháp lý đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề được hưởng ưu đãi
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam
  • Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đại diện liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 
  • Hỗ trợ các dịch vụ pháp lý sau khi thành lập doanh nghiệp.