Tin Tức


img

Chào mừng kỉ niệm ngày thành lập 15/7 của Công ty Luật Nhật Lý

Kỉ niệm ngày thành lập 15/7, Luật Nhật Lý tổ chức tư vấn, giải đáp pháp luật, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ pháp lý miễn phí. Các vấn đề, dịch vụ pháp lý hỗ trợ liên quan như sau: + Công chứng: di chúc, hợp đồng, các loại văn bản chứng thực,... + Thừa phát lại. + Doanh nghiệp. + Dịch vụ khác...

img

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CHÙA HẠNH PHÚC TĂNG HUYỆN VŨNG LIÊM NGÀY 19/3/2021

Theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13; Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 và Luật Luật sư số 65/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012). Năm 2021, Công ty Luật TNHH Nhật Lý tiếp tục triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.