Tin Tức

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ ĐÔNG THÀNH, THỊ XÃ BÌNH MINH NGÀY 01/7/2020.

Theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13; Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 và Luật Luật sư số 65/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Ngày 01/7/2020, Trung tâm phổ biến, giáo dục pháp luật Nhật Lý (trực thuộc Công ty Luật TNHH Nhật Lý) triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động kết hợp với đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Vĩnh Long đến Nhà văn hóa liên ấp Hóa Thành 1, Hóa Thành 2.

Trung tâm phổ biến, giáo dục pháp luật Nhật Lý báo cáo “Chuyên đề về Phòng, chống bạo lực gia đình” 

Về thành phần, Trung tâm phổ biến, giáo dục pháp luật Nhật Lý rất vinh dự được đón tiếp hơn 50 người đến tham dự.   

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện nghiêm túc dưới sự phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan khác nhau. Đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả và an toàn trong quá trình thực hiện; thực hiện đúng mục đích của chương trình, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức. “Chuyên đề Phòng, chống bạo lực gia đình” mang tính chất gần gũi, thiết yếu lồng ghép tinh thần pháp luật nhằm tạo sự hiểu biết để phòng, chống bạo lực gia đình.

Chúng tôi kính gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc đến các Quý cơ quan, ban ngành đã kịp thời hỗ trợ, phối hợp cho chúng tôi được thực hiện thành công chương trình./.