HOẠT ĐỘNG


img

[TEAM BUILDING] - HÈ 2023

Chúc mừng ngày thành lập, Nhật Lý đã tổ chức hoạt động "Team Building" kết hợp tham quan Hòn Sơn để trải nghiệm, khám phá và giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn nữa.

img

[TEAM BULDING] Hè Đắk Lắk

Có căn nguyên từ địa danh hồ Lăk rộng và đẹp nổi tiếng của vùng này (Đăk là nước, Lăk là tên chàng Lăk - nghĩa là nước của chàng Lăk), hoặc Buôn Ma Thuột là xuất phát từ tên riêng người tù trưởng của buôn là Ama Y Thuột đã có công xây dựng buôn làng....

img

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Ngày 09/11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.