HOẠT ĐỘNG


img

[TEAM BUILDING] - HÈ 2023

Chúc mừng ngày thành lập, Nhật Lý đã tổ chức hoạt động "Team Building" kết hợp tham quan Hòn Sơn để trải nghiệm, khám phá và giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn nữa.