Nhân viên
CHUYÊN VIÊN

Lê Ngọc Hiền

Điện thoại: 0908 370 824

Email: ngochien@luatnhatly.com

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân  Đại học Nông Lâm TPHCM

Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến  đầu tư, môi trường, định hướng chiến lược kinh doanh.

 

Nguyễn Thị Hồng Chi

Điện thoại: 0941 863 989

Email: hongchi@luatnhatly.com

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân luật

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp, hành chính - nhân sự, truyền thông, đại diện tham gia tranh tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý ngoài tố tụng.

 

Phạm Nguyễn Tường Vi

Điện thoại: 0984 955 571

Email: tuongvi@luatnhatly.com

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân kinh doanh- thương mại.

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản lý đầu tư, quản lý nhân sự, nội bộ doanh nghiệp.