Hòa giải viên

Hòa giải viên: Tô Vĩnh Hòa

Điện thoại: 0939 653 879

Email: vinhhoa@luatnhatly.com

Chức vụ: Chủ tịch WMC   

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý, ông Tô Vĩnh Hòa là một hòa giải viên giàu kinh nghiệm và uy tín. Cụ thể như sau: 

-  Tham gia tố tụng trên 1000 vụ việc trên các lĩnh vực: hình sự, hình chính, dân sự, kinh doanh thương mại và lao động;

-   Đồng sáng lập Trung tâm Hòa giả Thương mại Miền Tây (WMC)
-  Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
-  Cố vấn pháp luật và tham công tác giảng dạy các trường đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế.

Hòa giải viên: Cao Văn Tiếp

Điện thoại: 0971 912 859

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

-   Nguyên chánh Tòa Kinh tế - TAND tỉnh Vĩnh Long;

-   Nguyên Trọng tài Kinh tế tỉnh Cửu Long;

-   Luật sư thành viên - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long;

-   Đồng sáng lập Trung tâm Hòa giải Thương Mại Miền Tây (WMC)

-  Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

-  Tham công tác giảng dạy các trường đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế

Hòa giải viên: Phan Duy Võ

Điện thoại: 0908 383 499

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

Nguyên Trưởng phòng Giam giữ Cải tạo - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cửu Long;

-  Nguyên Trưởng phòng Kiểm sát xét xử - viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cửu Long;

-  Nguyên Chánh văn phòng - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

-  Nguyên Phó chủ nhiệm - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long

-  Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Thiện Lý (trước đây là VPLS Thiện Lý).

-  Đồng sáng lập Trung tâm Hòa giải Thương mại Miền Tây (WMC)

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học  Luật.

Hòa giải viên:

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Điện thoại: 0917 728 422     

Email: thanhmy@luatnhatly.com

Kinh nghiệm hành nghề: bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ có kinh nghiệm hơn 10 năm hành nghề trong lĩnh vực tố tụng về: hình sự, dân sự, Kinh doanh - Thương mại hành chính, lao động, hôn nhân gia đình… Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ tốt, đảm nhận qua nhiều vụ việc khác nhau. Bà Mỹ được đánh giá là một hòa giải viên có uy tín.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Luật