Luật sư

Luật sư Tô Vĩnh Hòa

Điện thoại: 0918 047 579

Email: vinhhoa@luatnhatly.com

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:

Tư vấn doanh nghiệp;

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ & vừa;

Hòa giải tranh chấp kinh doanh - thương mại;

Hòa giải tranh chấp dân sự;

Tham gia tố tụng.    

Kinh nghiệm hành nghề:

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Tô Vĩnh Hòa luôn tham gia hoạt động nghề nghiệp bằng sự tận tâm, uy tín, trách nhiệm để mang lại lợi ích chính đáng cho các khách hàng, đối tác. Cụ thể như sau: 

- Tham gia tố tụng trên 1000 vụ việc trên các lĩnh vực: hình sự, hình chính, dân sự, kinh doanh thương mại và lao động;

- Tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Cố vấn pháp luật và tham công tác giảng dạy các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Luật sư Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Điện thoại: 0917 728 422     

Email: thanhmy@luatnhatly.com

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Lĩnh vực hoạt động: 

Thanh gia tố tụng trong các lĩnh vực về dân sự (tranh chấp về đất đai, thừa kế, hợp đồng dân sự, hụi, yêu cầu bồi thường thiệt hại...), hình sự, hành chính, lao động, hôn nhân & gia đình...

Hòa giải tranh chấp kinh doanh - thương mại.

Kinh nghiệm hành nghề:

Hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình…), Luật sư Nguyễn Thị Thanh Mỹ với khả năng am hiểu pháp luật sâu rộng, chuyên môn nghiệp vụ tốt, đảm nhận qua nhiều vụ việc khác nhau, khách hàng hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin.Luật sư

Trương Thị Minh Hương

Điện thoại: 0975 363 751

Email: minhhuong@luatnhatly.com

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động: 

Tham gia tố tụng trong các lĩnh vực về dân sự (tranh chấp về đất đai, thừa kế, hợp đồng dân sự, hụi, yêu câu bồi thường thiệt hại…), hình sự, hành chính, lao động, hôn nhân & gia đình…

Kinh nghiệm hành nghề:

Với bề dày kinh nghiệm qua quá trình giải quyết hơn 100 vụ việc tố tụng liên quan đến các lĩnh vực về Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao động, Hôn nhân và gia đình, Hợp đồng,... Luật sư Trương Thị Minh Hương luôn đặt lợi ích chính đáng của khách hàng lên hàng đầu.


Luật sư Nguyễn Văn Hòa

Điện thoại: 0913 937 678

Email: vanhoa@luatnhatly.com

Chức vụ: Trưởng Văn phòng Giao dịch số 01

Lĩnh vực hoạt động: 

Tham gia tố tụng trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh – thương mại, lao động, hôn nhân & gia đình… 

Kinh nghiệm hành nghề: 

Luật sư Nguyễn Văn Hòa nguyên là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Với bề dày kinh nghiệm và sự tận tâm trong lĩnh vực pháp lý, tham gia giải quyết hàng ngàn vụ việc trong các lĩnh vực khác nhau, Luật sư Nguyễn Văn Hòa là một thành viên rất tâm huyết với nghề của Công ty Luật TNHH Nhật Lý.