VỀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỒNG HÀNH – CHIA SẺ

          “Có bạn đồng hành tốt trên đường khiến đường đi dường như ngắn hơn.”

                                                                                               (Izaak Walton)

Trong cuộc sống, sẽ thật may mắn, nếu chúng ta có được những người sẵn sàng hy sinh thời gian để “đồng hành” chia sẻ. Đồng hành là một trong những hình thức hỗ trợ đắc lực nhất giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức được kiện toàn. Chúng ta sẽ cùng trợ lực và tiếp sức lẫn nhau tiến về phía trước.


Với phương châm hoạt động – CHỌN KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG NHẬT LÝ – chúng tôi mong muốn được lắng nghe những vướng mắc, trăn trở của khách hàng để có thể thấu hiểu, sẻ chia những lo toang, gánh nặng tâm lý của khách hàng để Nhật Lý thật sự trở thành người bạn ĐỒNG HÀNH của khách hàng. Ngoài vai trò là đơn vị cung cấp các dịch vụ pháp lý, chúng tôi mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, bền chặt và lâu dài trên nền tảng niềm tin tuyệt đối, sẻ chia và tôn trọng.


                           


Không những đối với khách hàng, sự đồng hành và chia sẻ cũng được Nhật Lý chú trọng đối với mỗi cá nhân thành viên và cộng sự của Nhật Lý. Chúng tôi tin rằng khi đặt sự đồng hành và chia sẻ là yếu tố tiên quyết, sẽ giúp cho tập thể có được sự gắn kết. Đó là nền tảng cho những định hướng phát triển lâu dài của công ty. Điều này được cụ thể hóa trong hành động bằng sự nỗ lực, giúp sức, nâng đỡ nhau trong công việc, cùng nhau san sẻ những lợi ích vật chất lẫn tinh thần trong quá trình làm việc. Nhật Lý mong muốn mỗi thành viên và cộng sự của mình đều xem sự đồng hành và chia sẻ là tầm nhìn, là sứ mệnh của công ty để từ đó phát triển vì một mục tiêu chung.


Vì lẽ đó, ĐỒNG HÀNH VÀ CHIA SẺ mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó có chúng tôi./.