INFOGRAPHIC


img

NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LÀM GÌ KHI BỊ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ÉP VIẾT ĐƠN THÔI VIỆC

Khi người lao động thấy mình bị chèn ép hay bị người sử dụng lao động gây ra những bất lợi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động thì ngay lập tức người lao động cần phải liên hệ với các cơ quan giải quyết tranh chấp về lao động để tự bảo vệ quyền lợi cho mình. Một trong các hình thức để giải quyết tranh chấp mà người lao động nên thực hiện như sau: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, khi xảy ra các tranh chấp lao động giữa cá nhân người lao động hoặc tập thể người lao động với người sử dụng lao động thì trước hết các bên phải thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp để giải quyết tranh chấp.