Trợ lý Giám đốc

Lê Ngọc Hiền

Điện thoại: 0908 370 824

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Nông Lâm TPHCM

Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến đầu tư, môi trường, định hướng chiến lược kinh doanh.