VỀ LUẬT NHẬT LÝ


img

VỀ LUẬT NHẬT LÝ

Nhật Lý đi vào hoạt động với mục đích cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện từ tranh tụng đến cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và còn phát triển dịch vụ pháp lý trên mọi lĩnh vực trong và ngoài nước.