INFOGRAPHIC

QUYỀN TRẺ EM.

"Trẻ em là tương lai của đất nước", chúng ta cần chăm sóc, bảo vệ, giáo dục để trẻ có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quyền trẻ em là tất cả những gì mà trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn.