HOẠT ĐỘNG

[TEAM BULDING] Hè 2024.

Đà Nẵng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, nằm tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là thành phố trung tâm và lớn nhất của toàn bộ khu vực Miền Trung, đóng vai trò là hạt nhân quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Thành phố Đà Nẵng hiện là đô thị loại 1, là thành phố trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia.

Vừa qua, Công ty Luật TNHH Nhật Lý đã tổ chức hoạt động "Team Bulding", kết hợp tham quan các địa điểm tại Đà Nẵng để trải nghiệm, khám phá và giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.