Trợ lý Giám đốc

Nguyễn Ngọc Sơn Trà

Điện thoại: 0969 426 368

Email: sontra@luatnhatly.com

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:

Tốt nghiệp cử nhân luật

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Sơn Trà phụ trách nghiệp vụ, các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến tranh tụng về dân sự, lao động, bảo hiểm xã hội...và quản trị nội bộ