Giới Thiệu

img

KHUNG GIỜ VÀNG HOẠT ĐỘNG

Hoạt động tư vấn trong KHUNG GIỜ 10 giờ đến 11 giờ MIỄN PHÍ với ý nghĩa giúp Quý vị trợ giúp các vấn đề pháp luật trong cuộc sống, kinh doanh, các thủ tục, tài liệu cần thiết trong các thủ tục hành chính, tố tụng...

img

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Ngày 09/11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.