Giới Thiệu

img

[TEAM BUILDING] - HÈ 2023

Chúc mừng ngày thành lập, Nhật Lý đã tổ chức hoạt động "Team Building" kết hợp tham quan Hòn Sơn để trải nghiệm, khám phá và giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn nữa.

img

[TEAM BULDING] Hè Đắk Lắk

Có căn nguyên từ địa danh hồ Lăk rộng và đẹp nổi tiếng của vùng này (Đăk là nước, Lăk là tên chàng Lăk - nghĩa là nước của chàng Lăk), hoặc Buôn Ma Thuột là xuất phát từ tên riêng người tù trưởng của buôn là Ama Y Thuột đã có công xây dựng buôn làng....