Bảo Hiểm

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM.

           Ngành bảo hiểm Việt Nam ra đời khá muộn so với sự phát triển chung của ngành bảo hiểm thế giới. Tuy nhiên, nước ta đang dần bắt kịp xu thế phát triển chung của bảo hiểm trong khu vực và quốc tế. “Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh trong nước và khu vực” là mục tiêu chung đối với thị trường bảo hiểm trong Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

          Nhận định được tiềm năng phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Nhật Lý với đội ngũ luật sư, cố vấn cấp cao giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và hiểu rõ môi trường, các chính sách bảo hiểm hiện nay, chúng tôi đảm bảo cung cấp toàn diện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trong tương lai, nhu cầu bảo hiểm sẽ ngày càng đa dạng hơn về số lượng và chủng loại sản phẩm, Nhật Lý tự hào là niềm tin pháp lý đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm.

Khách hàng được cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm như sau:

           Đối với doanh nghiệp bảo hiểm

-            Tư vấn rủi ro - phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm;

-            Hỗ trợ giải pháp giải quyết rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm;

-            Hỗ trợ pháp lý những trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường bảo hiểm;

-            Hỗ trợ thiết lập cấu trúc vận hành hệ thống quản lý rủi ro trong quá trình kinh doanh bảo hiểm;

-            Hỗ trợ giải quyết rủi ro với bên thứ 3 trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm;

-            Tư vấn giải pháp hạn chế tổn thất khi phát sinh điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm;

-            Tham vấn quy định về những trường hợp bắt buộc phải để phòng tránh rủi ro;

-            Tư vấn pháp lý cho đại lý, môi giới bảo hiểm;

-            Tư vấn về điều kiện tái bảo hiểm

Tư vấn pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm

-            Giải đáp về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm;

-            Tư vấn pháp lý về hạn chế loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm;

-            Hướng dẫn cung cấp những thông tin cơ bản khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

-            Tư vấn pháp lý về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khi chưa đến hạn đối với bên tham gia bảo hiểm;

-            Giải đáp những trường hợp được và không được chi trả bảo hiểm;

-            Tư vấn, hỗ trợ, đại diện tham gia yêu cầu giải quyết chi trả bảo hiểm;

-            Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về chuyển nhượng, thế chấp hợp đồng bảo hiểm;

-            Tư vấn quyền thụ hưởng bảo hiểm cho bên thứ ba;

-            Tư vấn xác định rủi ro trong hợp đồng bảo hiểm đối với bên thứ ba;

-            Tư vấn sản phẩm bảo hiểm về lao động (bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động…).

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                           Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: nhatlylawfirm.com - luatnhatly.com