Kế Hoạch Kinh Doanh

HỖ TRỢ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH.

Kế hoạch kinh doanh là một thành tố quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải xây dựng và thực hiện. Sự phát triển của thị trường là yếu tố phát triển tất yếu của nền kinh tế, Doanh nghiệp muốn tồn tại phải xây dựng chiến lược phát triển, trong các mối tương quan đến vận hành và phát triển của doanh nghiệp, yếu tố yêu dựng kế hoạch kinh doanh là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. 

Quá trình vận hành, xây dựng kế hoạch chiến lược kế hoạch phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp đã và đang phát triển, Nhật Lý vững tin cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về xây dựng kế hoạch kinh doanh  cho doanh nghiệp.

Với mong muốn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi cam kết mang đến cho quý doanh nghiệp các sản phẩm dịch vụ đã được thực hiện và kiểm chứng hiệu quả trên thực tế:

- Xác định pháp luật điều chỉnh đến ngành nghề kinh doanh

- Hỗ trợ pháp lý về dự trù quản lý sử  dụng nguồn vốn phục vụ kinh doanh

- Xác định nhóm ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn pháp lý về môi trường kinh doanh

- Hỗ trợ pháp lý trong việc phát triển hệ thống kinh doanh

- Hỗ trợ pháp lý về marketing; quảng cáo

- Pháp lý về nghiên cứu và phân tích thị trường

- Pháp lý về rủi ro trong kinh doanh.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                 Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: nhatlylawfirm.com - luatnhatly.com