Pháp lý các lĩnh vực chuyên ngành

TƯ VẤN LUẬT CHUYÊN NGÀNH.

        Nhật Lý xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn từ quản trị doanh nghiệp cho đến các lĩnh vực chuyên môn về tài chính – thuế. Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn như cầu tư vấn ngày càng đa dạng của quý khách hàng, chúng tôi xây dựng hệ thống pháp luật chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của quý khách trên một số lĩnh vực nhất định.

        Đối với từng lĩnh vực cụ thể, chúng tôi cam kết có từng nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia hàng đầu cho từng lĩnh vực mà chúng tôi sắp xếp theo chuyên ngành để khi chúng tôi cung cấp giải pháp đến quý vị được hoàn thiện và tối ưu nhất.

        Với mong muốn sự hợp tác bền vững và lâu dài, chúng tôi tin tưởng các chuyên gia của chúng tôi giải đáp chính xác và nhanh nhất theo yêu cầu của quý khách hàng.

 

STT

LĨNH VỰC

VĂN BẢN LUẬT

1

Thương mại

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật Quản lý ngoại thương năm 2017

Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2016 (hết hiệu lực một phần)

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật Hải quan năm 2014 thay thế bằng văn bản số 17/VBHN-VPQH

Luật Quảng cáo năm 2012 (hết hiệu lực một phần)

Luật Giá năm 2012 (hết hiệu lực một phần)

Luật Xuất bản năm 2012 (hết hiệu lực một phần)

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (hết hiệu lực một phần) sửa đổi, bổ sung số 43/VBHN-VPQH.

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (hết hiệu lực một phần)

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (hết hiệu lực một phần) sửa đổi, bổ sung số 30/VBHN-VPQH.

Luật Thương mại năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2019

Luật Giao dịch điện tử năm 2005

Luật Điện ảnh năm 2006, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 và Nghị định 54/201/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000

2

Doanh nghiệp

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (hết hiệu lực một phần)

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Luật Đầu tư năm 2020

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 (hết hiệu lực một phần)

Luật Phá sản năm 2014

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 (hết hiệu lực một phần)

Luật Hợp tác xã 2012

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm số 14/VBHN-VPQH năm 2020

3

Đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

Luật Đầu tư năm 2020

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 (hết hiệu lực một phần)

Luật Đầu tư công năm 2019

Luật Đấu thầu năm 2013 (hết hiệu lực một phần)

4

Thể thao, 

y tế

Luật Thể dục, Thể thao năm 2006

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018

Luật Dược năm 2016 (hết hiệu lực một phần)

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Luật An toàn thực phẩm năm 2010

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

5

Lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Việc làm năm 2013

Luật Công đoàn năm 2012

Bộ luật Lao động năm 2019

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

6

Giao thông 

Vận tải

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam VBHN 2019

Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi năm 2014

Luật Biển Việt Nam năm 2012

Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

7

Xây dựng – Đô thị

Luật Quy hoạch năm 2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Luật Đấu thầu sửa đổi 2022

Luật Đê điều năm 2006

Luật Quy hoạch đô thị VBHN năm 2020

8

Giáo dục

Luật Giáo dục nghề nghiệp VBHN năm 2019

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

Luật Giáo dục đại học năm 2012

Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019

Luật Giáo dục năm 2005

9

Công nghệ 

thông tin

Luật An ninh mạng năm 2018

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật Bưu chính năm 2010

Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009

Luật Viễn thông năm 2009

Luật Công nghệ thông tin năm 2006

Luật Giao dịch điện tử năm 2005

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013

Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

10

Bảo hiểm

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012

Luật Việc làm năm 2013

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010

11

Bất động sản

Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

Luật Đất đai năm 2013

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật Nhà ở năm 2014

Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 1993

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

12

Tiền tệ 

Ngân hàng

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012

Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005

13

Xuất khẩu,

nhập khẩu

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014

Luật Hải quan năm 2014

14

Kế toán

Kiểm toán

Luật Kế toán năm 2015

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Luật Kiểm toán độc lập năm 2011

15

Sở hữu

trí tuệ

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

16

Chứng khoán

Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019

Luật Chứng khoán năm 2006

Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                 Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: nhatlylawfirm.com - luatnhatly.com