Huy Động Vốn

HUY ĐỘNG VỐN.

           Tài sản và nguồn vốn là những yếu tố then chốt trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn là một nguồn lực của doanh nghiệp, năng lực tài chính được thể hiện bằng việc tích lũy nguồn vốn. Để có thể mở rộng sản xuất, tái đầu tư, nâng cao uy tín cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp phải tự mình biết cách quản lý, huy động và tích lũy và phân phối hiệu quả nguồn vốn. Đây là bài toán khó đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

            Các dịch vụ tư vấn pháp lý về huy động vốn mà Nhật Lý đã đề ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp trở ngại bởi các vấn đề nêu trên. Theo đó, đội ngũ các luật sư, chuyên gia về tài chính nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi có thể đưa ra các phương án huy động vốn tối ưu với từng doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn về huy động vốn sau đây:

-            Hỗ trợ xác định nhu cầu vốn và thời điểm huy động vốn;

-            Hỗ trợ xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp;

-            Tư vấn phân bổ, quản lý vốn ngắn, trung và dài hạn;

-            Tư vấn quy trình quản trị rủi ro trong việc huy động vốn;

-            Tư vấn pháp lý về thị trường tài chính;

-            Tư vấn phương thức huy động vốn phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

-            Hỗ trợ xây dựng phương án huy động vốn;

-            Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các bước huy động vốn;

-            Tư vấn, hỗ trợ tái đầu tư từ lợi nhuận không chia;

-            Tư vấn huy động vốn từ M&A;

-            Tư vấn pháp lý về cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

-            Tư vấn pháp lý về quỹ đầu tư;

-            Hỗ trợ trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ;

-            Hỗ trợ pháp lý trong thủ tục huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng thuê mua;

-            Hỗ trợ pháp lý về việc huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng;

-            Tư vấn sử dụng nguồn vốn hợp lý sau khi huy động.

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                           Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: www.nhatlylawfirm.com