Kinh doanh - Thương Mại

Kinh doanh - Thương Mại.

Quá trình hoạt động kinh doanh – thương mại phát sinh nhu cầu pháp lý cần được bảo vệ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Từ thực trạng đó, Nhật Lý hiểu được nhu cầu về việc bảo đảm lợi ích của các bên là thực sự cấp thiết.

Bằng uy tín, bề dày kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ luật sư, cố vấn của chúng tôi đã, đang và sẽ cam kết đưa ra các giải pháp hiệu quả trong giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực : Kinh doanh – thương mại:

-         Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

-         Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

-         Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

-         Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

-         Các tranh chấp theo thủ tục tố tụng trọng tài trong Luật Trọng tài thương mại.

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại:

-         Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-         Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

-         Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.

-         Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

-         Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

Nhật Lý tư vấn toàn diện từ các thủ tục pháp lý đến việc tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đại diện tranh tụng tại các cấp Tòa án hoặc Trọng tài. Bên cạnh đó, Nhật Lý còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản và đại diện ngoài tố tụng.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                        Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: nhatlylawfirm.com - luatnhatly.com