Hành chính

Hành chính.

Tranh chấp hành chính: tranh chấp phát sinh giữa một bên là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính buộc bên kia (cá nhân, tổ chức...) phải thực hiện nhưng xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của họ.

Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng trong trường hợp trên. Nhật Lý cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp  hành chính:

  • Khiếu nại, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
  • Khiếu nại, khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
  •  Khiếu nại, khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức.

Nhật Lý cử đại diện theo ủy quyền cho khách hàng, cử luật sư tham gia tố tụng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng;

Chúng tôi tự hào là nơi gửi niềm tin pháp lý cho khách hàng trong bất kỳ thời điểm nào khi tham gia quan hệ pháp luật.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                           Email: tuvan@luatnhatly.com      

Website: nhatlylawfirm.com - luatnhatly.com