Dân sự

Dân sự.

Kinh tế - xã hội phát triển, đòi hỏi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phải nắm bắt và tuân thủ pháp luật để hạn chế những rủi ro, tranh chấp không mong muốn. Tuy nhiên, trên thực tế, mâu thuẫn trong các mối quan hệ vẫn diễn ra. Từ thực trạng đó, Nhật Lý hiểu được nhu cầu về việc bảo đảm lợi ích của các bên là thực sự cấp thiết. Bằng uy tín, bề dày kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ luật sư, cố vấn của chúng tôi đã, đang và sẽ cam kết đưa ra các giải pháp hiệu quả trong giải quyết các tranh chấp dân sự:

-      Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

-      Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

-      Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

-      Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

-      Tranh chấp về thừa kế tài sản.

-      Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

-      Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

-      Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

-      Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

-      Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

-      Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

-      Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

-      Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

-      Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

-      Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

-      Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

-      Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

-      Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

-      Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

-      Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

-      Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này.

-      Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Chúng tôi tự hào là nơi gửi niềm tin pháp lý cho khách hàng trong bất kỳ thời điểm nào khi tham gia quan hệ pháp luật.

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẬT LÝ

Địa chỉ trụ sở: số 67/31F Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 888 833                                    Email: tuvan@luatnhatly.com

Website: luatnhatly.com - nhatlylawfirm.com