Phổ biến GDPL


img

[LUẬT NHẬT LÝ] - THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC CHO CỘNG ĐỒNG NGÀY 16/04/2021

Ngày 16/04/2021 vừa qua, Công ty Luật Nhật Lý vinh dự tham gia hội thảo khoa học về "Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn áp dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" theo lời mời của Ban tổ chức hội thảo tại Trường Đại học An Giang. Tại buổi hội thảo, đại diện Luật Nhật Lý - Ls. Tô Vĩnh Hòa đã phát biểu, đóng góp ý kiến khoa học dựa trên thực tiễn tham gia PBGDPL của Nhật Lý trong hơn 01 năm qua.