Bài Viết

[LUẬT NHẬT LÝ] - KỶ NIỆM 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.

KỶ NIỆM 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là 1 thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và thế giới. Ngày 1/5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Vào những năm 1880, đại hội lần thứ nhất của Quốc tế cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp công nhân thế giới.

Tại Việt Nam, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22c NV/CC ngày 18/2/1946 về những ngày nghỉ Tết, lễ kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố: Ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức và công nhân lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Ngày 1/5/1946, Quốc tế Lao động được tổ chức kỷ niệm mít tinh lần đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động.

Đến nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của toàn bộ người dân lao động trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Là ngày lễ nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động được quy định cụ thể trong bộ luật lao động của nước ta.

Nhân kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Nhật Lý chúc toàn thể anh chị em, đồng bào cả nước có những giờ phút nghỉ ngơi thật thư giãn và thoải mái.