Bài Viết

[LUẬT NHẬT LÝ] - NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3.

NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3

Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.”

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phân biệt huyết thống, dòng họ, không phân chia địa lý, vùng miền, dân tộc, điều đó làm nên giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam và làm nên sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà cả nước có tín ngưỡng thờ tổ tiên chung như dân tộc Việt Nam.

Hàng năm Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày mùng 10/3 với nghi lễ trang trọng, cả phần lễ và phần hội đều mang đậm chất dân gian truyền thống. Ngày này, cả nước hướng về vùng Đất Tổ, khắp mọi miền đều tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương thật trang trọng, thành kính để tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng. Tổ tiên người Việt luôn nhắc nhở con cháu: Ai ai cũng nên làm tròn bổn phận, nhiệm vụ của mình, giữ đúng kỷ cương, thì gia đình sẽ yên ổn, xã hội được an cư lạc nghiệp, phồn vinh, phát triển.

Mùng 10/3 là quốc lễ của Việt Nam nên tại điểm e khoản 1 Điều 112 về nghỉ lễ, tết của Bộ luật lao động 2019 quy định cụ thể :Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Ngày mùng 10/3 là ngày nghỉ, được áp dụng với tất cả người lao động đang sinh sống và làm việc trên đất nước Việt Nam; không có sự phân biệt quốc tịch, tôn giáo, dân tộc… đều này vừa thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể người lao động, tất cả người lao động đều được đối xử công bằng bình đẳng.

Mùng 10/3 là ngày mang nhiều ý nghĩa về truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Việc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được quy định cụ thể trong pháp luật lao động nhằm tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan, không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức về uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.